På förskolan Grus och Bus arbetar vi med åldersindelade barngrupper. En avdelning med yngre barn och två med äldre. Vi arbetar utifrån Läroplanen och har ett årshjul som bygger på läroplansmålen. Vi arbetar med mötesplatser och projektgrupper utifrån barnens intressen.

Ute

Vi tycker mycket om att vara ute och går ut minst en gång per dag, ofta två. Vi har en härlig gård som inbjuder till många olika sorters lek. Så fort vädret tillåter äter vi mellanmål ute. Vi har en snickarbod på gården där barn från fyra års ålder får gå in och snickra. Vi har ett litet berg som på vintern blir en lagom stor backe för pulkor, kälkar och stjärtlappar. Gungor har vi också och de är mycket populära. På sommaren älskar barnen att klättra i våra träd. Vi besöker ofta närliggande parker och tycker även om att gå ut på den stora fotbollsplanen som ligger bredvid förskolan.

Inne

Vi arbetar mycket med vår innemiljö och skapar ständigt nya mötesplatser för barnen utirfån våra mål och barnens intressen. Det finns många utrymmen för rollekar men även för skapande verksamhet. Vi vill ha en utmanande och tillåtande miljö, vi vill erbjuda bra material för barnen och vi har ständigt en gemensam pedagogisk diskussion utifrån läroplanen och vår värdegrund kring vår miljö.

Pedagogik

Vårt arbets- och förhållningssätt utgår från läroplanen och blickar också mot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Vi sätter barnen i fokus och ser dem som kompetenta, nyfikna och rika med egna resurser. Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar och vi lägger stor vikt vid deras egna initiativ. Vi ser förskolan som en i första hand lärande miljö.

På Grus och Bus arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt vilket innebär att vuxna och barn tillsammans utforskar via olika projekt och blir medskapare av varandras kunskapsprocesser.

Därför försöker vi erbjuda pedagogiska miljöer som utmanar och fångar barnens intresse. Barn lär sig på många olika sätt genom kroppen och alla sina sinnen i samspel med sin omgivning. Det gör att vi vill ge barnen möjlighet att kunna uttrycka sig på flera olika sätt via språk, kommunikation och estetiska uttryckssätt. För att nå dessa ambitioner strävar vi efter att ha ett rikt och varierat utbud av material som stimulerar till kreativitet och utforskande.

V.26

Måndag

Minesteone med rotfrukter, risoni och krutonger 

Tisdag

Broccolisoppa med nybakat bröd

Onsdag

Fiskgryta med aioli och kokt potatis

Torsdag

Högrevsgryta med gräddfil, havreris och tortillabröd 

Fredag

Pastasallad med mozzarella, basilikasås och rostade frön